Fundacja Widzialni (www.widzialni.org) zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. Innymi słowy zajmujemy się tym, by ludzie ze specjalnymi potrzebami mogli sprawnie korzystać z Internetu. Problem ten dotyczy jednej piątej społeczeństwa – aż 23% ludności w Polsce to osoby z niepełnosprawnościami, a nie jest to jedyna grupa, która ma kłopot ze znajdowaniem i odtwarzaniem informacji na stronach. Musimy pamiętać również o osobach starszych, użytkownikach urządzeń mobilnych, nowych użytkownikach Internetu, obcokrajowcach, czy osobach korzystających ze starego oprogramowania. Patrząc szerzej mówimy, aż o 80 mln spośród ludności UE osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem Fundacji jest umożliwienie wszystkim obywatelom swobodnego dostępu do zasobów internetowych niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu i oprogramowania.

Od lat kierujemy uwagę opinii publicznej, administracji i biznesu na problem dostępności stron internetowych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Aktywnie uczestniczymy w zmianie polskiego prawa. Przy naszej pomocy rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z 2012 roku nakłada obowiązek dostosowania publicznych serwisów www do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a od 2014 prawo wymaga udogodnień podczas świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Konsekwentnie monitorujemy poziom stosowania międzynarodowego standardu dostępności WCAG 2.0 przez polską administrację. Co roku publikujemy Raport Dostępności. To jedyne w Polsce badanie postępów administracji w zakresie publikowania dostępnych treści w Internecie.

Fundacja wraz z Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych organizuje ogólnopolski konkurs Strona Internetowa bez Barier” adresowany do administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz sektora komercyjnego. Jego celem jest propagowanie idei Internetu wolnego od barier i dostępnego dla wszystkich.

Badania Fundacji Widzialni charakteryzuje profesjonalizm i rzetelność. Zawdzięczamy je opracowanej wspólnie z Uniwersytetem Śląskim kompleksowej metodologii badania stron internetowych w oparciu o standard WCAG 2.0.

Statut Fundacji Widzialni

Przejdź na stronę BIP aby zapoznać się ze statutem Fundacji Widzialni.