18.07.2014 r. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. dostępności zasobów internetowych. Grupa została powołana przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Celem powołanej grupy jest wskazywanie dobrych praktyk w zakresie przygotowywania treści internetowych dostępnych dla wszystkich użytkowników niezależnie od wieku, niepełnosprawności, sprzętu i oprogramowania. Promowanie rozwiązań zwiększających dostęp do zasobów internetowych, organizowanie warsztatów i seminariów z zakresu włączenia cyfrowego oraz przygotowywanie rekomendacji dla Rady Cyfryzacji powołanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Grupa zainaugurowała swoje prace od konkretnych działań. Pierwszym jest uruchomienie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim – Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia”. Informacje o zasadach rekrutacji i programie przedstawiła dr Izabela Mrochen, kierownik studiów. Drugim działaniem to opublikowanie nowego poradnika dotyczącego tworzenia stron www zgodnych z zasadami WCAG w oparciu o platformę WordPress. Publikacja została przygotowana przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Fundacją Widzialni, Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów i Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Uczestnicy spotkania położyli szczególny nacisk na brak edukacji w zakresie dostępności stron www zarówno wśród urzędników jak również pracowników firm.

Kiedy Kanadyjczycy już zorientowali się czym jest WCAG zaczęli to stosować i przestali się tego bać

– powiedział Piotr Witek z Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.

Przedstawiciele firm zwrócili uwagę na szczególną rolę organizacji pozarządowych.

Dla biznesu dostosowanie serwisu internetowego do WCAG na poziomie AA to duże wyzwanie. Na rynku jest znikoma wiedza wśród podwykonawców tworzących strony internetowe na temat dostępności. Ogromna jest tu rola organizacji społecznych, które pracują z osobami niepełnosprawnymi uczą nas jak obsługiwać klienta z niepełnosprawnością, jak komunikować się, jak podejmować wyzwania związane z osobami starszymi

– mówiła Monika Kulik z Orange Polska.

Osoby niepełnosprawne mogą otwarcie mówić do nas czego potrzebują

– dodała Dagmara Krzesińska z UPC Polska.

Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że potrzeba nam szerokiej edukacji i promocji dobrych praktyk w obszarze włączenia cyfrowego. Dołączenie do programów na różnych poziomach nauczania materiałów dydaktycznych dotyczących problematyki dostępności zasobów internetowych, sprzętowych, wiedzy o potrzebach osób niepełnosprawnych, starszych i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Wiedza o dostępności jest w amerykańskich podręcznikach w podstawowym kursie html. Potrzebna jest szeroka akcja informacyjna w urzędach, inaczej wdrażanie WCAG skończy się na protezach dostępności a nie faktycznym spełnieniu standardów

– powiedział Szymon Gawracz z Ministerstwa Finansów

Kwestie dostępności powinny być komunikowane w sposób czytelny a firmy oczekują otwartej komunikacji ze strony klienta z niepełnosprawnością. Każda wprowadzona zmiana musi mieć uzasadnienie biznesowe, dlatego potrzebny jest feedback ze strony środowiska. Kontakt ze strony osób o specjalnych potrzebach jest tak rzadki, że nie widnieje w systemach firmowych.

W kontekście dostępności stron www uczestnicy spotkania wskazali na brak podręczników napisanych prostym językiem, zrozumiałych dla przeciętnego użytkownika. Do oceny serwisów www nie wystarczą narzędzia do automatycznego badania. W procesie audytu niezbędny jest udział użytkowników o specjalnych potrzebach.

Organizacje biorące udział w spotkaniu uznały za istotne szersze podejście do tematu dostępności.

Nie możemy skupiać się wyłącznie na osobach z orzeczoną niepełnosprawnością. Pamiętajmy, że narażone na wykluczenie cyfrowe są również osoby starsze, niezamożne, używające starszego typu sprzętu i oprogramowania, zamieszkujące biedniejsze regiony kraju a nawet użytkownicy smartfonów

– powiedział Artur Marcinkowski z Fundacji Widzialni.

Na koniec uczestnicy zaproponowali szereg wspólnych działań na rzecz podnoszenia wiedzy na temat włączenia cyfrowego, wspólne webinaria, warsztaty i szkolenia.

Przydatne linki: