16 października 2015r. w Klubie Bankowca w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki, Związku Banków Polskich oraz Grupy ds. dostępności zasobów internetowych, Szerokiego Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Celem spotkania prowadzonego przez Pana Orfeusza Malinowskiego – Przewodniczącego Zespołu ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami i Ewelinę Stępnik ze Związku Banków Polskich była wymiana doświadczeń sektora bankowego oraz firm z branży telekomunikacyjnej w zakresie wdrażania udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Punktem wyjścia spotkania była prezentacja Pani Marzeny Sawickiej i Marka Nikonowicza z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych. Dokument ten jako pierwszy w Polsce i Europie zobowiązuje część sektora biznesowego do dostosowania swoich usług, ofert, urządzeń, punktów obsługi klienta oraz stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obecnie większość zaleceń ministerstwa telekomy już wdrożyły ale wciąż przed nimi jeden z trudniejszych etapów – dostosowanie serwisów www do standardu WCAG 2.0. Ustawodawca wyznaczył na to czas do 10 kwietnia 2016r. Sektor bankowy podobnie jak sektor telekomunikacyjny jest jednym z wrażliwych obszarów życia społecznego, dlatego banki podejmują już działania zmierzające do wdrożenia podobnych zaleceń.

Wiele obszarów życia społecznego państwa wymaga ingerencji ustawodawcy w zakresie stworzenia warunków dla włączenia cyfrowego Polaków. Bankowość, ubezpieczenia, transport a nawet rozrywka. Obecnie nie wszyscy obywatele mają równy dostęp do zasobów internetowych – Artur Marcinkowski, Fundacja Widzialni

W kolejnej części spotkania przedstawicielki Orange Polska, Monika Kulik i UPC Polska, Dagmara Krzesińska przedstawiły dobre praktyki z wdrażania rozporządzenia w swoich organizacjach. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, działanie projektowe oraz współpraca między telekomami to najważniejsze wskazówki dla skutecznego działania. Orange i UPC są liderami we wdrażaniu zaleceń ministerstwa. W następnych częściach Agnieszka Zarychta z Fundacji Widzialni zachęciła banki do udziału w Konkursie Strona Internetowa bez Barier a Monika Szczygielska zaprezentowała Mapę dostępności”, dokument prezentujący krok po kroku etapy dojścia organizacji do dostępności dla osób o specjalnych potrzebach.

Sektor bankowy już od wielu lat działa na rzecz dostępności i wychodzi na przeciw osób o specjalnych potrzebach. Wymiana doświadczeń z telekomami, współpraca z NGO oraz Grupą ds. dostępności zasobów internetowych pomoże uporządkować wiedzę, doświadczenia i stworzyć wspólny strumień synergii.

Kapitalną sprawą w naszych działaniach jest, że nie ważna jest konkurencja między firmami czego dowodzi obecność tylu firm i fundacji na sali, tylko wspólny cel, żeby być bardziej dostosowanym do spełniania potrzeba klientów z różnymi potrzebami, nie tylko biznesowymi... – Orfeusz Malinowski Przewodniczący Zespołu ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami ZBP