Jeśli organizujesz konferencję, konsultacje społeczne, czy wydarzenie kulturalne z udziałem osób z niepełnosprawnością, zadbaj o to, by były one dostępne dla wszystkich na równych prawach. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo, głuchych posługujących się językiem migowym, słabosłyszących z implantami i aparatami słuchowymi lub tych, którzy utracili słuch w późniejszym okresie, osób niewidomych, niedowidzących i głuchoniewidomych oraz ludzi starszych.

Podczas konferencji oferujemy:

  • tłumaczenie symultaniczne na Polski Język Migowy
  • tłumaczenie symultaniczne z języka migowego na polski język foniczny
  • tłumaczenie symultaniczne dla przekazu online
  • napisy tworzone w czasie rzeczywistym wyświetlane na telebimach
  • napisy tworzone w czasie rzeczywistym dla transmisji online
  • pętlę indukcyjną

Zapewniamy także miniaudyt strony wwww, na której relacjonowane będzie wydarzenie, opracowanie dostępnych multimediów, nagranie komunikatów w PJM i zamieszczenie ich na www w dostępny sposób.

Dostępne wydarzeniaDostepni

Realizacja wspólnie z Dostępni.eu