Publikacja przygotowana na potrzeby projektu Polska Akademia Dostępności. Zawiera wszystkie podstawowe informacji o projekcie oraz realizowanych w ramach niego działaniach. Przybliża zasadność realizacji projektu, przedstawiając tym samym wypracowane rozwiązania.

W publikacji zawarte zostały informacje o projekcie, jak i jego produktach. Można zapoznać się ze skróconą wersją raportu z badań dostępności zasobów polskiego Internetu. W publikacji zostały szeroko opisane produkty projektu, takie jak: portal informacyjny, dostępny CMS, dostępny BIP, platforma e-learningowa czy powstałe scenariusze szkoleń. Przedstawiono również inne działania przeprowadzone w ramach PAD: seminarium, szkolenia, konkurs czy konferencję.

Elektroniczna wersja publikacji Dostępność stron internetowych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb podmiotów realizujących zadania publiczne.