19 stycznia odbyła się konferencja Forum Koordynatorów i Koordynatorek dostępności” . W wydarzeniu uczestniczyło około 1000 osób, była to pierwsza w Polsce konferencja poświęcona pracy koordynatora. Podczas konferencji omówione zostały najważniejsze zadania koordynatora dostępności wynikające z ustawy. Specjaliści podzieli się wiedzą z obszaru cyfrowego, architektonicznego oraz prawnego. Na koniec instytucje, które kompleksowo wdrażają dostępność w swoich organizacjach zaprezentowały swoje case study.

Forum Koordynatorów i Koordynatorek dostępności to prężnie działającą facebookowa grupa, która zrzesza około 2000 osób. Dzisiejsze spotkanie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom koordynatorów w związku z działaniem grupy.  Do udziału w konferencji zaprosiliśmy specjalistów z różnych obszarów, którzy mogli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz osoby, które bezpośrednio uczestniczą w tworzeniu prawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zaprosiliśmy również duże instytucje publiczne, które mogły się podzielić swoim sukcesami, a także problemami jakie napotkały w swoich organizacjach przy kompleksowym dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni.

Pierwszy prelegent Przemysław Herman Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przybliżył obowiązki koordynatora w świetle ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zapewniając dostępność architektoniczną, cyfrową i komunikacyjną, która służy osobom z niepełnosprawnościami mamy pewność, że wszystkie inne osoby skorzystają z usług danego podmiotu publicznego. Koordynator ds. dostępności powinien znać zasady funkcjonowania instytucji, powinien wiedzieć w jakim zakresie ma kontakt z obywatelami, powinien zapytać samych osób o szczególnych potrzebach na czym im zależy i jakie mają potrzeby do załatwienia w danej instytucji - Przemysław Herman z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Prawo i dostępność cyfrowa

Tomasz Hupało Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, który od początku swojej kariery zawodowej związany z tematyką ochrony praw konsumentów i osób ze szczególnymi potrzebami na rynku telekomunikacyjnym i kolejowym, omówił plan wdrażania dostępności i temat sprawozdania, które już niedługo koordynatorzy będę musieli złożyć w swoich instytucjach. Natomiast Stefan Wajda z Pracowni Dostępności Cyfrowej. LepszyWeb.pl opowiedział jak stworzyć deklarację dostępności w oparciu o wytyczne Ministerstwa Cyfryzacji obecnie Cyfryzacja KPRM.

Założyciel Fundacji Widzialni i jednocześnie szef projektu włączającego nowe kwalifikacje z zakresu dostępności do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Artur Marcinkowski  przedstawił  proces przyznawania nowej kwalifikacji - Wdrażanie dostępności w organizacji.

Kolejni prelegenci z Fundacji Widzialni Przemysław Marcinkowski i Marcin Luboń podzielili się wiedzą z dostępności cyfrowej.

Walidacja automatyczna może nam sprawdzić około 20 % z całego WCAG. Resztę musi sprawdzić człowiek, badając element po elemencie na stronie. Nie ma jednego, idealnego programu , który będzie nam potrafił ocenić dostępność strony. Tylko manualna walidacja pozwoli nam sprawdzić 100 % WCAG - Przemysław Marcinkowski, Członek Zarządu Fundacji Widzialni

Dostępność architektoniczna i komunikacyjna

Przedstawiciele kolejnych fundacji omówili blok poświęcony dostępności architektonicznej i komunikacyjnej. Anna Żórawska Prezes  Fundacja Kultury bez Barier tłumaczyła jak komunikować w sposób dostępny, natomiast Maciej Augustyniak Prezes Fundacji Polska Bez Barier i Kamil Kowalski z Fundacji Integracja podzielili się wiedzą z projektowania przestrzeni dostępnej dla osób niewidomych i poruszających się na wózkach.

Organizując konferencję, seminaria, należy zadbać o to, aby były one dostępne dla wszystkich użytkowników o czym przekonywała nas Monika Szczygielska założycielka Dostępni.eu.

Ważnym elementem dzisiejszego spotkania były case study organizacji, które od kilku już lat pracują nad wdrożeniem dostępności w swoich placówkach. Donata Kończyk Pełnomocnik Prezydenta m.st Warszawy ds. dostępności podzieliła się planem jakie Miasto zaplanowało w związku z wdrożeniem ustawy o dostępności zarówno w swoim urzędzie jak również w instytucjach podległych.

Około 10 lat nam zajęło, żeby dojść do obecnego poziomu dostępności miasta. Mam poczucie, że efekty są identyfikowalne, mierzalne.  Są też wypracowane działania stałe, jak program likwidacji barier architektonicznych, który co roku jest realizowany. Koncepcja projektowania uniwersalnego została wpisana w nową strategię rozwoju miasta jako zasada horyzontalna. W ramach strategii Warszawa2030 projektowanie uniwersalne jest jednym z istotnych elementów. To wszystko co robimy jest po to, żeby faktycznie osobom, które mają różnego rodzaju ograniczenia lub niepełnosprawności żyło się łatwiej i godniej - Donata Kończyk, Pełnomocnik Prezydenta m.st Warszawy ds. dostępności.

Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk z Muzeum Sztuki w Łodzi mówiła z jakim problemami boryka się koordynator wdrażając plan dostępności w swojej organizacji.

Dostępność konferencji:

Konferencja odbyła się na platformie zoom. Była dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy zadbali o tłumaczenie na język migowy, napisy na żywo i transkrypcję. Platforma umożliwia odczyt napisów i transkrypcji za pomocą programu udźwiękawiającego. Umożliwiło to udział w spotkaniu także osobom głuchoniewidomym. Dostępność zapewniał zespół: Dostępni.eu

Link do zapisu z Konferencji Online z tłumaczeniem migowym.

Partner konferencji:

Logo Orange Polska

Prezentacje: