Organizatorami konkursu Magiczna Europa” w latach 2009-2013, było Biuro Posła Rafała Trzaskowskiego oraz Fundacja Widzialni.

Magiczna Europa baner promocyjny

Konkurs skierowany był do młodzieży z dysfunkcjami wzroku i słuchu uczącej się w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych: liceach, technikach, szkołach zawodowych oraz szkołach średnich uzupełniających i policealnych w szczególności w specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach:

  • fotografia
  • reportaż

Przystępując do Konkursu, każdy z uczestników miał obowiązek wykonać zdjęcie lub przygotować reportaż na temat "Magiczna Europa".

Laureaci trzech pierwszych miejsc w obydwu kategoriach konkursu wygrywali wycieczkę do Brukseli.

Magiczna Europa 2013 (PJM) Dostepni
Magiczna Europa 2013 - spot normal
Magiczna Europa 2013 zakończona! Dostepni