Uzyskaniem kwalifikacji będą zainteresowane:

  • osoby odpowiedzialne za komunikację, w tym z osobami zagrożonymi wykluczeniem cyfrowym m.in. pracownicy biur komunikacji, biur prasowych, redakcji stron internetowych z urzędów publicznych, instytucji kultury i sztuki, uczelni wyższych i placówek oświatowych; firm telekomunikacyjnych i innych z sektorów objętych prawnymi regulacjami z zakresu dostępności; 
  • twórcy stron internetowych, 
  • pracownicy agencji interaktywnych, eventowych, zajmujący się tworzeniem multimediów, 
  • tłumacze: twórcy napisów dla niesłyszących, twórcy audiodeskrypcji, tłumacze języka migowego,
  • absolwenci studiów z przekładu audiowizualnego, związanych z tworzeniem multimediów i komunikacją.

Multimedia opracowane zgodnie ze standardem WCAG pozwalają na zapoznanie się z ich treścią każdej osobie – niezależnie od sprawności, sytuacji materialnej, sprzętu i oprogramowania, z którego korzysta.

Osoby, które uzyskają kwalifikację są i będą niezbędne na rynku pracy, ponieważ będą potrafiły organizować usługi dostosowywania multimediów do standardu WCAG oraz będą posiadać podstawową kompetencję ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami. Ich umiejętności zapewnią realizację założeń rządowego programu Dostępność Plus, Ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych czy Ustawy o dostępności. Obecność tej kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest istotna w obliczu wymagań prawa polskiego i unijnego, bowiem pomoże zapewnić odpowiednią jakość usług w tej materii.