Kwalifikacja przewidziana jest dla osób zajmujących się UX (User experience); zespołów UX w firmach zajmujących się tworzeniem stron internetowych, aplikacji w tym mobilnych, interfejsów cyfrowych np. biletomatów. Kwalifikacją mogą być zainteresowani również pracownicy firm zajmujący się szeroko rozumianym organizowaniem i przeprowadzaniem badania elementów elektronicznych pod kątem dostępności dla osób z indywidualnymi potrzebami, kontrolerzy NIK. Osoba posiadająca kwalifikację będzie również mogła prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

Kwalifikacja “Projektowanie i prowadzenie badania dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami” standaryzuje umiejętności organizowania badania konsultanckiego dostępności stron internetowych, aplikacji mobilnych, dokumentów cyfrowych oraz innych informacji i interfejsów elektronicznych w oparciu o międzynarodowy standard dostępności WCAG, a także w oparciu o szczegółową metodologię badania.

Obecność tej kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest istotna z uwagi na potwierdzenie odpowiednich kwalifikacji zapewniających wysoką jakość badań z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami, a także jest niezbędna w obliczu wymagań prawa polskiego i unijnego.