Sektor 3.0

Proszę Państwa przystępujemy do oficjalnego werdyktu, ogłoszenia oficjalnego werdyktu kapituły.

Pozwolę sobie przedstawić kapitułę. Kapituła obradowała w składzie:

 • Pan Edwin Bendyk – Redaktor „Polityki”, wykładowca Collegium Civitas;
 • Pan Wojciech Dziomdziora – Dyrektor Projektów Kluczowych, Orange;
 • Pan Rafał Kramza – Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
 • Pan  Krzysztof Król – Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Pan Włodzimierz Marciński – Lider Cyfryzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;
 • Pan Marek Korsycarz – Dyrektor CSR Microsoft oraz
 • Pan Radosław Jasiński – Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Kapituła brała pod uwagę następujące kryteria:

 • skalę oraz efekty podejmowanych działań służących popularyzowaniu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzecim sektorze;
 • doświadczenie i osiągnięcia z zakresu tworzenia, rozwijania, adoptowania lub badania ICT w środowisku organizacji pozarządowych;
 • praktyczne korzyści dla organizacji pozarządowych jakie przyniosła dotychczasowa działalność ocenianej organizacji w obszarze ICT; oraz
 • innowacyjne i praktyczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w bieżących działaniach organizacji i realizacji jej celów statutowych.

Proszę Państwa, oficjalnie chciałbym ogłosić, że nagrodę na którą składają się: tytuł laureata, statuetka oraz dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 40 000 złotych otrzymuje Fundacja Widzialni z Częstochowy.

Zapraszamy Artura Marcinkowskiego.

Dzień Dobry Państwu,
Ja oczywiście jestem zaskoczony. Tym bardziej, że rzeczywiście w kraju znajduje się bardzo wiele osób pracujących w fundacjach, w trzecim sektorze, które działają gdzieś w zaciszu, mają swoje sukcesy i rzeczywiście mają problem z komunikacją o swoich sukcesach.
W szczególności, tym bardziej cieszę się, że zostaliśmy dostrzeżeni przez tak szanowną kapitułę.

Proszę Państwa ja sobie pozwolę jeszcze przeczytać króciutkie uzasadnienie tego werdyktu.
Otóż kapituła uznała, iż laureat zasługuje na wyróżnienie za wieloletnie i skuteczne działania na rzecz likwidacji barier powodujących wykluczenie cyfrowe osób niepełnosprawnych, jak również za systematyczne i profesjonalne zwracanie uwagi opinii publicznej i administracji państwowej na problemy dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Ponadto kapituła doceniła działania edukacyjne laureata oraz jego aktywny udział w tworzeniu i animowaniu ponadlokalnych porozumień i koalicji na rzecz praktycznego wykorzystania nowych technologii dla dobra obywateli.

Teraz chcielibyśmy Państwu zaproponować króciutki film o laureacie.

A ja ze swojej strony chciałabym podziękować członkom kapituły za prace i dokonanie trudnej decyzji wyboru laureata w tym roku.

Dziękuję bardzo i prosimy o film.

Fundacja Widzialni powstała pięć lat temu i zajmuje się szeroko pojętym zagadnieniem wykluczenia cyfrowego i przeciwdziałaniu temu zagadnieniu, choć ostatnio staramy się rozszerzyć obszar naszych działań to jest to nasza macierz i z tego się wywodzimy i to właśnie w technologiach cyfrowych przede wszystkim się obracamy.
Staramy się propagować ideę Internetu dostępnego dla wszystkich, Internetu bez barier, Internetu, który jest przyjazny, a nie Internetu tworzy mury i który nie pozwala pełnoprawnie z niego korzystać.
Mamy kilka zakresów naszych działań, które są komplementarne i się uzupełniają, jednakże dotykają różnych przestrzeni i różnych dziedzin.  Staramy się stale monitorować stan dostępności serwisów internetowych w Polsce, prowadzimy badania dostępności, audyty, realizujemy rankingi, które mają za zadanie pokazać stan tej dostępności, jednocześnie działamy bardzo mocno na polu szerokorozumianej edukacji cyfrowej.
Kolejną sferą jest realizowanie projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, z tak zwanego EFFES , tutaj z kolej koncentrujemy się na aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez podnoszenie ich kompetencji cyfrowych. Nabywanie przez nie tych kompetencji pozwala im pełnoprawnie uczestniczyć w otwartym  rynku pracy. Co jest tak samo ważne jak pomoc PFRON.
Działamy też na linii szkoleniowej. Szkolimy twórców stron internetowych, webmasterów z zakresu tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Szkolimy administratorów jak te serwisy później obsługiwać, żeby były jak najbardziej dostępne dla najszerszej rzeszy odbiorców.
Każdego zachęcam do tego, aby rozejrzał się wokół siebie i żeby zobaczył co może wokół siebie zmienić. U nas w Fundacji kluczowe są trzy rzeczy, jeżeli chodzi o ludzi, którzy są związani z Fundacją. To są: pasja, skuteczność i kreatywność i te trzy rzeczy wystarczą żeby naprawdę, realnie zmieniać tą przestrzeń, co nas otacza.