Badanie dostępności serwisu dla osób z niepełnosprawnościami i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. W ramach sprawdzenia dostępności strony www przeprowadzamy 2 audyty. Audyt główny - kompleksowe sprawdzenie strony w oparciu o Metodę oceny dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie z zasadami WCAG 2.1 opracowaną przez Ekspertów Fundacji Widzialni oraz audyt dodatkowy – ponowne badanie serwisu mające na celu sprawdzenie, czy zalecane zmiany zostały wdrożone prawidłowo.

Wynikiem badania jest wskazanie niezgodności serwisu ze standardem WCAG 2.1, jak również sposobów rozwiązania odnalezionych problemów. Serwis, w którym zastosowane zostaną rekomendacje wynikające z audytu będzie mógł zostać wyposażony w oznaczenie "Strona Internetowa bez Barier”.

W trakcie całego procesu wdrażania dostępności możecie liczyć Państwo na wsparcie w postaci konsultacji z naszymi ekspertami.

Kluczowe etapy badania

Najważniejszym wynikiem badania jest raport zawierający wskazanie niezgodności ze standardem WCAG jak również sposoby rozwiązania problemów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu jedynej w Polsce metodologii opracowanej wspólnie przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego i specjalistów z Fundacji Widzialni.

Prace nad dostępnością serwisu rozpoczynamy od wytypowania kluczowych podstron, wliczając stronę główną. Wytypowane podstrony zawierają charakterystyczne lub kluczowe elementy takie jak wyszukiwarki, formularze, tabele, itp. Na badanie składa się:

 1. Analiza ekspercka- w pierwszej kolejności ekspert sprawdza poprawność kodu strony www, następnie analizuje wybrane kluczowe podstrony i elementy serwisu. Zgodnie z listą kontrolną WCAG odnajduje niezgodności, opisuje je oraz podaje sposoby rozwiązania błędów. Każdy odnaleziony problem jest klasyfikowany w dwóch kategoriach:
  • krytyczny, konieczny do usunięcia na poziomie A,
  • problem, który powinno się usunąć na poziomie AA.
 2. Badanie z użytkownikami z niepełnosprawnościami - w badaniach z użytkownikami bierze udział kilkuosobowy zespół składający się z osób niewidomych, niedowidzących i głuchych. Użytkownicy badają serwis z wykorzystaniem oprogramowania asystującego takiego jak programy powiększające i programy czytające. Osoby głuche sprawdzają serwis pod kątem jakości treści i stopnia jej zrozumienia. Zespół wykonuje również zestaw zadań charakterystycznych dla serwisu.
 3. Raport poaudytowy
  • dokładny opis odnalezionych błędów na każdej z badanych podstron,
  • opis implikacji jakie odnalezione błędy powodują dla osób z niepełnosprawnościami,
  • wskazanie sposobów rozwiązania dla odnalezionych błędów,
  • wyniki badań z użytkownikami,
  • podsumowanie.

Badanie aplikacji mobilnej

Audyt ma charakter partycypacyjny. Badanie aplikacji mobilnej lub wersji mobilnej serwisu internetowego przeprowadzone jest z użyciem urządzeń mobilnych (smartfony i tablety) działających w oparciu o najpopularniejsze wśród osób z niepełnosprawnością mobilne systemy operacyjne: Android, iOS i Windows Phone. Osoby z niepełnosprawnościami sprawdzają wersję mobilną serwisu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Po przeprowadzeniu testów zostaje przygotowany raport z badania. Badanie realizowane jest pod kątem:

 • Zgodności ze standardem WCAG 2.1
 • Współpracy z technologiami asystującymi używanymi w najpopularniejszych systemach mobilnych
 • Użyteczności i funkcjonalności zarówno z poziomu ekranów dotykowych jak i innych zewnętrznych urządzeń (zewnętrzne klawiatury, linijki brajlowskie, itp.)
 • Prawidłowej prezentacji treści na urządzeniach o różnej wielkości matrycy i dynamicznie zmieniającej się orientacji obrazu
 • Użyteczności opcji ustawień

Najważniejszym wynikiem badania jest raport zawierający:

 • wskazanie niezgodności ze standardem WCAG 2.
 • opis problemów na jakie napotkali użytkownicy z niepełnosprawnościami
 • sposoby rozwiązania problemów.

Metoda badania dostępności

Eksperci Fundacji Widzialni  opracowali Metodę oceny dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie z zasadami WCAG 2.1 .

Wciąż istnieją duże rozbieżności w sposobie badania stron www, co prowadzi do nadużyć ze strony organizacji realizujących audyty. Badania są często przeprowadzane nierzetelnie, bez wystarczającej wiedzy i bez zastosowania metod badawczych. Skutkiem tego, niektóre serwisy www pozostają niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe, pomimo przeprowadzanych testów dostępności.

Dokument opracowany wspólnie przez ekspertów Fundacji Widzialni porządkuje zagadnienia związane z badaniami dostępności strony www dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe, a tym samym pozwala na rzetelne audyty stron internetowych pod względem dostępności.

Wycena

Aby zapewnić dostępność strony www należy zadbać o odpowiednie elementy zarówno na etapie tworzenia serwisu, wprowadzania modyfikacji, jak również podczas redagowania jego treści. Nasi doświadczeni specjaliści staną się członkami Państwa zespołu i zadbają o każdy szczegół, który jest konieczny, aby zapewnić bezproblemowy dostęp do strony internetowej wszystkim użytkownikom.

Budżet jaki należy przeznaczyć na wdrożenie dostępności serwisu internetowego uzależniony jest od wielu czynników. Decydujące znaczenie ma rodzaj wykorzystanej technologii oraz ilość podstron, które wymagają sprawdzenia. Strony internetowe różnią się między sobą, każdy przypadek należy więc rozpatrywać indywidualnie, dlatego prosimy o kontakt z nami w celu omówienia szczegółów i przygotowania wstępnego kosztorysu. Nasi eksperci zupełnie niezobowiązująco i oczywiście bezpłatnie zaproponują odpowiedni zakres usług, aby zapewnić pełną dostępność Państwa serwisu.