Informacje o Fundacji Widzialni (PJM)

Konferencja o e-dostępności w Sejmie RP (PJM)

Podręcznik o dostępności www (PJM)

Dostępne wydarzenia (napisy, PJM)

Katowice: Włączenie cyfrowe i społeczne

Rafał Trzaskowski - wywiad przed konferencją Cyfrowo Wykluczeni

Neelie Kroes - wiadomość do uczestników konferencji Cyfrowo Wykluczeni

Komisarz Neelie Kroes: Polsko, jesteście przykładem dla innych (napisy PL)

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce