Decyzją Ministra Cyfryzacji fundacja jest instytucją certyfikująca dla kwalifikacji:

Decyzją Ministra Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej fundacja jest instytucją certyfikująca dla kwalifikacji:

Uruchamiliśmy specjalną skrzynkę mailową kwalifkacji, na którą możecie wysyłać Państwo swoje pytania dotyczące kwalifikacji.

Formularz rejestracji:

Formularz rejestracji na egzamin dla kandydatów i kandydatek na koordynatorów do spraw dostępności w organizacji

Publikacje: