Logo projektu Polska Akademia Dostępności

Strona internetowa projektu: pad.widzialni.org

Celem projektu jest podniesienie świadomości i wiedzy twórców stron www, administratorów i redaktorów treści na temat dostępności do zasobów cyfrowych.

Całkowity koszt projektu: 1 011 700 zł.

W ramach projektu zrealizowano:

  • przeprowadzono pogłębione badania polskich zasobów internetowych oraz potrzeb i oczekiwań twórców, administratorów i redaktorów stron www, zwłaszcza serwisów publicznych i administrowanych przez podmioty realizujące zadania publiczne,
  • opracowano platformę e-learningową oraz kursy z zakresu tworzenia i administrowania dostępną stroną www,
  • opracowano scenariusze szkoleń oraz zorganizowano serię warsztatów dla programistów i administratorów www,
  • opracowano portal informacyjny z zestawem niezbędnych narzędzi i porad dla twórców stron internetowych,
  • opracowano gotowe wzorce stron www wraz z systemem zarządzania treścią oraz Biuletynem Informacji Publicznej,
  • zorganizowano konkurs The best of accessibility project” promującego i nagradzającego dobre praktyki z zakresu propagowania i stosowania dostępności.

Wszystkie opracowane systemy, wzorce oraz programy są dostępne dla osób o specjalnych potrzebach, zgodne ze standardem WCAG 2.0 (AA).

Materiały do pobrania

Broszura informacyjna.pdf