Artur Marcinkowski – Accessibility Evangelist

Artur Marcinkowski

Pomysłodawca i założyciel Fundacji. Z Internetem związany od początku jego istnienia w Polsce. Od momentu powołania Fundacji, stał się aktywnym uczestnikiem wydarzeń na arenie cyfryzacji. Uczestniczył w konsultacjach w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Forum Debaty Publicznej przy Prezydencie RP. Jest członkiem Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Został Członkiem Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i w jego ramach powołał i przewodniczy Grupie roboczej ds. dostępności zasobów internetowych. Został członkiem Rady Dostępności przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju gdzie zainicjował i prowadzi grupę roboczą AccessTech. Jest członkiem Komitetu Dostępność Plus przy Ministerstwie Zdrowia gdzie stworzył standard dostępności cyfrowej dla placówek ochrony zdrowia. Wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego stworzył metodologię badania stron internetowych pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zainicjował pierwsze w Polsce studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim Włączenie cyfrowe i społeczne”. Współpracował z Urzędem Komunikacji Elektronicznej przy tworzeniu oznaczenia Bez Barier”. Został ekspertem w projekcie Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jest autorem i szefem projektu wprowadzającego dziesięć nowych kwalifikacji rynkowych z zakresu dostępności w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Nominowany przez Orange Polska do nagrody "Ludzie którzy zmieniają biznes 2015" Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Nominowany w konkursie "Digital Champions 2017" organizowanym przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji w kategorii Osobowość Cyfrowego Biznesu. Członek Kapituły Listy 100”. Kapituła co rok nominuje 100 osób, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce.

Współtworzył publikację WCAG 2.0 – Podręcznik Dobrych Praktyk” (PWN, Warszawa 2013), która była pierwszym kompleksowym opracowaniem dotyczącym tworzenia stron www dostępnych dla osób o specjalnych potrzebach. Autor książki "Badanie dostępności stron www w oparciu o WCAG". Pomysłodawca oznaczenia Strona Internetowa bez Barier”, przyznawanego serwisom spełniającym międzynarodowe kryteria dostępności. Zainicjował partnerstwo Telewizja bez Barier” pomiędzy Fundacją Widzialni i Telewizją Polską S.A. oraz partnerstwo trójstronne pomiędzy: Fundacją, Uniwersytetem Śląskim i Microsoft Polska. Koordynował tłumaczenia migowe dla Canal+. Występuje na licznych konferencjach, uczestniczy w debatach i panelach dyskusyjnych. Prowadzi konsultacje z zakresu dostępności stron www. Blisko współpracował z Uniwersytetem Śląskim, Orange, Microsoft, Canal+, TVP, Związkiem Banków Polskich, Koalicją na Rzecz Polskich Innowacji.

Jest żonaty, ma dwójkę dzieci, Łukasza i Szymona. Jego pasją są motocykle i fizyka kwantowa.

Przemysław Marcinkowski – Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni, Audytor techniczny

Przemysław MarcinkowskiOd 2002 roku zajmuje się programowaniem aplikacji internetowych oraz rozwiązań on-line dla biznesu.
Współpracuje z Fundacją Widzialni od początku jej istnienia. Jako ekspert ds. dostępności cyfrowej przeprowadza audyty stron internetowych, dokumentów cyfrowych i aplikacji mobilnych w oparciu o standard WCAG. Jest również trenerem i twórcą autorskich programów szkoleń związanych z dostępnością organizowanych przez Fundację. Współautor publikacji "Podręcznik dobrych praktyk WCAG” oraz "Raportu Dostępności” oceniającego stan stron internetowych administracji publicznej. Brał udział w konsultacjach nad Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Wyróżniony na "Liście 100 osób szczególnie wyróżniających w podnoszeniu kompetencji cyfrowych w Polsce" przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Tworzy strony i aplikacje internetowe oraz rozwiązania on-line dla biznesu.

Marcin Luboń – Członek Zarządu Fundacji Widzialni, Audytor techniczny

Marcin LubońWspółpracuje z Fundacją od początku jej istnienia. Współautor identyfikacji wizualnej Fundacji Widzialni. Twórca grafiki gry promującej Fundusze Europejskie Miastomania” (2011), strony internetowej dla Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który zwyciężył w drugiej edycji rankingu "E-sądy po polsku", przygotowanym przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundację Helsińską, K2 Internet oraz Rzeczpospolitą, w wyniku czego powstało kolejnych 40 serwisów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych. Twórca dostępnych stron dla Ośrodka Pomocy Społecznej i prowadzonych przez ośrodek projektów T:RAF Rybnik i Małe Społeczności – Wielkie Problemy. Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wolny czas spędza w towarzystwie znajomych.