Logo Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni

Fundacja Widzialni jest członkiem Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni

FDC jest platformą współpracy organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz firm komercyjnych, które działają w obszarze włączenia cyfrowego osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. U podstaw działalności forum leżą przekonania, że:

  • osoby z niepełnosprawnością są grupą społeczną najbardziej narażoną na wykluczenie cyfrowe,
  • równy dostęp do informacji i technologii informacyjno-telekomunikacyjnych jest warunkiem zrównoważonego rozwoju społecznego,
  • tworzenie strategii i polityk krajowych i ponadnarodowych powinno uwzględniać obecność w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością,
  • wiedza na temat dostępności, uniwersalnego projektowania i technologii wspomagających jest rozproszona,
  • organizacje pozarządowe działające na rzecz włączenia cyfrowego osób z niepełnosprawnością powinny ze sobą współpracować, aby efektywnie osiągać zamierzone cele.
Nagroda Otwarta Cyberprzestrzeńnormal