Logo Uniwersytetu Śląskiego

Logo Microsoft

Logo Fundacji Widzialni

15 października 2012 r. o godz. 9.30 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyło się uroczyste podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, firmą Microsoft Sp. z o. o. oraz Fundacją Widzialni.

Ze strony Uniwersytetu dokument podpisał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, ze strony Fundacji podpis złożył prezes Wojciech Kulesza. Microsoft Sp. z o.o. reprezentować będzie Marek Kosycarz, dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej w polskim oddziale firmy.

Celem współpracy jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania przejawom wykluczenia cyfrowego oraz promocji nowych technologii. Partnerzy organizować będą konferencje oraz akcje informacyjne poświęcone zagadnieniu wykluczenia cyfrowego.