Kwalifikacja kierowana jest do programistów tworzących aplikacje mobilne, UX Designerów, osób projektujących aplikacje oraz nauczycieli uczących programowania aplikacji mobilnych.

Nabycie kwalifikacji pozwoli na zapewnienie dostępności aplikacji mobilnych dla osób ze specjalnymi potrzebami, a tym samym na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Wykluczenie to jest m.in. wynikiem braku dostępności interfejsów elektronicznych, których przykładem są aplikacje mobilne. Ich rola we współczesnym świecie wzrasta. Przejmują rolę komunikatorów (Facebook, Skype, WhatsApp), narzędzi codziennego użytku (kupno biletów, dokonywanie opłat) i komunikacji usług publicznych (np. mObywatel).

Obowiązek tworzenia aplikacji mobilnych zgodnie ze standardem WCAG wiąże się z cyfryzacją państwa oraz zmianami legislacyjnymi, w tym zmieniającym się prawodawstwem krajowym (ustawa w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji -  Ministerstwo Cyfryzacji, regulacje wdrażające dyrektywę European Accessibility Act - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz ustawa o dostępności w ramach rządowego programu Dostępność Plus).

Osoby posiadające kwalifikację „Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych” są niezbędne na rynku pracy, ponieważ potrafią tworzyć i dostosowywać aplikacje mobilne dostępne dla osób z indywidualnymi potrzebami. Bardzo duże zapotrzebowanie rynkowe na kwalifikację oraz polskie i unijne wymagania prawne uzasadniają konieczność jej obecności w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.